椦[ Yoshikawa Yuumi ]

[ Tsuda Kenji ]

ʿ [ Hioki Kihei ]

[ Ogawa Masato ]

Ϻ [ Sasaoka Syutaro ]